تازه خبرونه

خپرونې

سفر

سفرله نوم نه یی څرګنده ده چې دهیوادهرې برخې ته ...
۸:۰۰

سلګۍ – هندي

دغه هندی سریال د شنبې ترپنجشنبې دشپې ۸ بجې شمشاد ...

بلادې واخلم

دایوه کومیډي شوده چې په هره اونۍ کې ورته ...